Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: .....Ông: Trịnh Quốc Phượng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Địa chỉ: ....Thôn 3 xã Liên lộc, Hậu lộc, Thanh hoá

Số điện thoại:...0943689676

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa